Povežite se:
HomePravosuđeVisoki upravni sud potvrdio rješenje AZTN-a o milijunskoj kazni autobuserima, koju je Ustavni sud već dvaput srušio

Visoki upravni sud potvrdio rješenje AZTN-a o milijunskoj kazni autobuserima, koju je Ustavni sud već dvaput srušio

AZTN je još 2012. donio rješenje o narušavanju tržišne utakmice u Međimurju od strane krapinske Presečki grupe i njihovih partnera. Takvo je rješenje presudama dvaput potvrdio Visoki upravni sud (VUS), no nakon što je Ustavni sud također dvaput ukidao te presude VUS je 2018. morao poništiti rješenje AZTN-a. U postupku ponovnog odlučivanja, AZTN je lani ponovno zaključio da su autobuseri prekršili zakon, simbolično im smanjivši kaznu sa 1,2 milijuna na milijun kuna, a takvo je rješenje sada VUS po treći puta potvrdio. 

Piše: Saša Paparella

Na mrežnim stranicama Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) objavljeno je kako je Visoki Upravni sud RH (VUS) u ožujku donio presudu kojom se odbija tužbeni zahtjev Presečki grupe i potvrdio rješenje AZTN-a iz listopada 2021. U tom, sada i sudski potvrđenom rješenju utvrđeno je da su poduzetnici Presečki grupa d.o.o (Krapina), Rudi express d.o.o. (Mihovljan), Boris Jambrošić, vlasnik obrta Jambrošić tours (Murskom Središće) i Željko Jakopić, vlasnik obrta Autobusni prijevoznik Turist (Sveti Martin na Muri), u ožujku 2011. sklopili Sporazum o poslovnoj suradnji i Ugovor o zajedničkom obavljanju županijskog linijskog prijevoza putnika na području Međimurske županije, a koji sadrže odredbe o zajedničkom utvrđivanju cijena usluga prijevoza u javnom linijskom prijevozu putnika, međusobnoj podjeli  tržišta, zajedničkom usklađivanju i registraciji novih autobusnih linija te o zajedničkom sudjelovanju u obliku zajednice ponuditelja u svim budućim natječajima za prijevoz učenika osnovnih škola u Međimurju.

Navedenim sporazumima poduzetnici su u razdoblju od 1. ožujka do 9. listopada 2011. narušili tržišno natjecanje na mjerodavnim tržištima javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu, odnosno sklopili zabranjeni sporazum po Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: ZZTN), pa im je AZTN izrekao novčane kazne. AZTN je započeo postupak još u ožujku 2012. želeći utvrditi krše li odredbe njihovih sporazuma odredbe ZTTN-a. Taj je postupak okončan rješenjem iz prosinca 2012., kojim je AZTN zaključio da je narušeno tržišno natjecanje i izrekao kazne u ukupnom iznosu od 1.254.000 kuna. Protiv tog rješenja Presečki grupa pokrenula je upravni spor pred VUS-om koji je okončan presudom iz veljače 2014., kojom taj sud odbija tužbeni zahtjev tužitelja, odnosno potvrđuje zakonitost odluke AZTN-a. Nakon toga Presečki grupa podnosi Ustavnom sudu RH ustavnu tužbu protiv navedene presude VUS-a koju Ustavni sud usvaja, te u travnju 2016. ukida navedenu presudu VUS-a i predmet vraća tom sudu na ponovno odlučivanje. Međutim, VUS u siječnju 2017. donosi novu presudu, kojom ponovno potvrđuje zakonitost odluke AZTN-a. Presečki grupa ponovno protiv te presude podnosi ustavnu tužbu Ustavnom sudu, koji u siječnju 2017. po drugi puta  godine ukida presudu VUS-a. Ustavni sud je svoje odluke obrazlagao time što u presudama VUS-a nisu stavljene u međusobni odnos odredbe dvaju zakona o tom pitanju – ZZTN-a i Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (ZPCP), odnosno zašto u okolnostima konkretnog slučaja nisu mjerodavne i odredbe ovog potonjeg.

Nakon što je Ustavni sud i drugi put ukinuo presudu VUS-a, taj sud je presudom iz rujna 2018. poništio rješenje AZTN-a iz 2012. i predmet vratio AZTN-u na ponovno odlučivanje. Uvažavajući pravno shvaćanje VUS-a, AZTN je u ponovnom postupku, u skladu s odlukom Ustavnog suda, ocijenio prigovore Presečki grupe o tome da je sukladno osobitostima predmetne materije, kao mjerodavni primjenjivi zakon, isključivo relevantan Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, čija primjena na konkretan slučaj onemogućuje konstrukcije o kartelu i o narušavanju tržišne utakmice. Prema ocjeni AZTN-a, u okolnostima konkretnog slučaja, u odnosu na razdoblje od 30. prosinca 2010. do 1. ožujka 2011. godine, isključivo su bile mjerodavne odredbe ZPCP-a, no u razdoblju nakon 1. ožujka 2011. nije bila riječ o materiji izrijekom reguliranoj u ZPCP-u pa stoga u navedenom razdoblju nisu niti mogle biti mjerodavne odredbe ZPCP-a, nego je trebalo primijeniti ZZTN. Na temelju ponovno provedenog postupka i utvrđenog činjeničnog stanja, AZTN je rješenjem iz listopada 2021. utvrdio da su predmetni poduzetnici sklopili zabranjeni sporazum,  pri čemu je kazna donekle smanjena, pa sada zajedno moraju platiti 1.031.000 kuna, a od toga najviše, 865.000 kuna, mora dati Presečki grupa. Autobuseri su se na to novo rješenje AZTN-a žalili, no VUS ga je svojom presudom potvrdio.

Foto: Presečki grupa / Facebook

(objavljeno 12.5.2022.)