Povežite se:
HomeNekategoriziranoRješenje Ustavnog suda spriječilo Sveučilište u plaćanju 10,6 milijuna kuna poreznog duga

Rješenje Ustavnog suda spriječilo Sveučilište u plaćanju 10,6 milijuna kuna poreznog duga

 

Na ‘poreznom stupu srama’ Ministarstvo znanosti i obrazovanja dug od 2,1 milijuna kuna vuče iz 2013., a dug Sveučilišta u Zagrebu još je stariji i datira iz 2011. Ustavni sud RH privremenom mjerom je odgodio izvršenje rješenja Ministarstva financija o naplati sveučilišnog poreznog duga, obrazloživši kako bi “naplata višemilijunskog poreznog duga značila teško popravljivu štetu za Sveučilište”

 

Na ‘poreznom stupu srama’, a o kojem je naš portal prvi pisao, našlo se Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) te Sveučilište u Zagrebu. MZO se  svrstalo na 103. mjesto sa 2,1 milijuna kuna duga, i to uglavnom za doprinose za obavezna osiguranja.

“Radi se o dugu za razdoblje 2013.-2016. za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti učenika i studenata na praktičnoj nastavi i stručnoj praksi koje je po Zakonu za redovite učenike i studente dužna plaćati RH. Sve obveze po ovoj osnovi od 2017. godine na dalje Ministarstvo znanosti i obrazovanja uredno podmiruje. Budući da se radi o dugu prema HZZO u tijeku su razgovori s HZZO-om radi pronalaženja rješenja za podmirenje duga”, odgovoreno nam je iz Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Odgovor Sveučilišta, koju se na 14 .mjesta ‘poreznog stupa srama’ našlo sa 10,6 milijuna kuna duga, prvenstveno doprinosa te poreza i prirez na dohodak, čekali smo tri dana. “Dug koji se navodi u listi Ministarstva financija – Porezne uprave odnosi se na razliku u obračunu ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu iz razdoblja od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2013. Zbog promjena u propisima i usklađivanja s EU zakonodavstvom, a vezano uz prava intelektualnoga vlasništva, u to su vrijeme postojala različita tumačenja i prakse o tretiranju autorskoga djela pa je stoga i proizašla sporna razlika u obračunatom porezu, prirezu i doprinosima”, odgovoreno je iz Sveučilišta u Zagrebu.

“Nije upitno je li Sveučilište platilo porez, prirez i doprinose, nego je sporan iznos, odnosno razlika, ovisno o tretiranju djela prema dvije vrste ugovora. Budući da se radi o razlici koja je sporna, a doneseno je rješenje o obustavi izvršenja (Rješenje Ustavnoga suda Republike Hrvatske od 30. rujna 2021.), Sveučilište će, djelujući u skladu s propisima i pravilima fiskalne odgovornosti te dobroga financijskoga upravljanja, postupiti sukladno donesenim odlukama po okončanju postupka”, odgovoreno nam je sa Sveučilišta Zagreb.

Nakon što je Porezna uprava 2018. donijela rješenje o poreznom dugu, Sveučilište je tražilo njihovo poništenje u tužbi Upravnom sudu i dobiva presudu u svoju korist, no kako podsjeća portal Telegram.hr, nakon žalbe druge strane Visoki upravni sud 2021. poništava raniju presudu i odbija zahtjev Sveučilišta za poništenjem rješenja o poreznom dugu. Sveučilište je na to reagiralo početkom srpnja prošle godine i podnijelo ustavnu tužbu, odnosno prijedlog Ustavnom sudu za odgodu ovrhe rješenja Ministarstva financija iz 2018., a paralelno Porezna uprava šalje opomenu Sveučilištu kojom ih poziva da promptno podmire dug pa Sveučilište. Kad je  Sveučilište s Poreznom pokrenulo postupak potpisivanja ugovora kojim bi se dug podmirio u obrocima, stiglo je rješenje Ustavnog suda o odgodi izvršenja rješenja Ministarstva financija o naplati sveučilišnog poreznog duga, a ta je privremena mjera i dalje na snazi, sve dok se ne nađe rješenje. Ustavni sud obrazlaže da bi “naplata višemilijunskog poreznog duga značila teško popravljivu štetu za Sveučilište”.

sp

(objavljeno: 6.11.2022.)

Foto:  pravo.unizg.hr