Povežite se:
HomePodzemlje & nadzemljeAZTN neće pokretati postupak zbog udruživanja u kartel protiv fondova Allianz ZB, Raiffeisen, Erste i PBZ CO

AZTN neće pokretati postupak zbog udruživanja u kartel protiv fondova Allianz ZB, Raiffeisen, Erste i PBZ CO

Sporan je bio lani osnovan Cro Value Fond, u kojem su glavni ulagači četiri mirovinska društva. Taj alternativni investicijski fond raspolagat će ciljanom imovinom od milijardu kuna, a do 40 posto imovine moći će ulagati u jačanje građevinske infrastrukture putem JPP-a 

 

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) odbacila je inicijativu za pokretanje postupka protiv mirovinskih društava Allianz ZB d.o.o., Raiffeisen d.d., Erste d.o.o. i PBZ Croatia osiguranje. jer nije utvrdila dostatne indicije za pokretanje postupka po službenoj dužnosti u smislu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja ( ZZTN).

Ulaganje u širi spektar imovine 

Za inicijatora pokretanja postupka sporan je bio lani osnovani Cro Value Fond, u kojem su glavni ulagači spomenuta četiri mirovinska društva. Kako je rečeno prilikom njegova osnivanja, taj alternativni investicijski fond, jedinstven na hrvatskom tržištu kapitala, raspolagat će ciljanom imovinom od milijardu kuna, uz maksimalni iznos do milijardu i pol kuna. Do 40 posto imovine moći će ulagati u jačanje građevinske infrastrukture putem javno-privatnog partnerstva.  Hanfa se lani usuglasila s osnivanjem fonda, kojem je dozvoljeno ulagati u širi spektar imovine, pa tako i u poduzeća koja nisu na tržištu kapitala.

“Horizontalna suradnja između poduzetnika koji su stvarni ili potencijalni konkurenti ne predstavlja u svakom pojedinom slučaju zabranjeni horizontalni sporazum (kartel) koji se smatra teškom povredom tržišnog natjecanja, već može imati pozitivne učinke za tržišno natjecanje ako za posljedicu ima značajnu ekonomsku korist, posebno ako konkurenti udružuju komplementarne aktivnosti, znanja ili sredstva. Horizontalna suradnja može biti sredstvo podjele rizika, uštede troškova, udruživanja posebnih znanja i iskustva, povećanje kvalitete i raznovrsnosti proizvoda i bržeg uvođenja inovacija ili povećanja ulaganja”,napominju u AZTN-u.

Zajedničko ulaganje mirovinaca ‘nema protutržišni cilj’

Kako bi bili obuhvaćeni zabranom propisanom ZZTN-om, sporazum ili usklađeno djelovanje između dva ili više neovisnih poduzetnika mora imati za cilj ili posljedicu narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu.

Uzimajući u obzir da se obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi osnivaju upravo radi prikupljanja i ulaganja novčanih sredstava kako bi se povećala vrijednost imovine pojedinog mirovinskog fonda, sve radi osiguranja i isplate mirovina članovima fonda u skladu sa zakonskim odredbama, ulaganje imovine odnosno novčanih sredstava obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravljaju različita mirovinska društva, u isti investicijski fond i u skladu s posebnim propisima, prema ocjeni AZTN-a, imalo bi legitimni, a ne protutržišni cilj.

Osim povećanja vrijednosti imovine pojedinog mirovinskog fonda, drugi legitimni cilj takvog ulaganja imovine odnosno novčanih sredstava, bilo bi smanjenje rizika raspršenošću ulaganja u slučaju obveznih mirovinskih fondova.

“Uzimajući u obzir da je, uz određena ograničenja, dozvoljeno obveznim mirovinskim fondovima ulaganje u alternativne investicijske fondove, da je osnivanje Cro Value Fonda i njegova Pravila odobrila Hanfa, da je Cro Value Fond jedan od tri alternativna investicijska fonda slične strukture i karakteristika koji su osnovani u razdoblju od 2019. do 2021., da u RH trenutno postoji 39 alternativnih investicijskih fondova, da je mirovinskim fondovima u RH i prije osnivanja Cro Value Fonda bilo omogućeno izravno i znatnije ulaganje u mala i srednja poduzeća, da najveći broj ulagatelja u Cro Value Fond nije ograničen niti je ulaganje u isti Fond omogućeno isključivo predmetnim mirovinskim društvima, da je Cro Value Fond visokorizičan i ne pruža ulagateljima nikakvu garanciju ili jamstvo ostvarenja očekivanog prinosa te da bi predmetnim ulaganjem u Cro Value Fond, u odnosu na ukupnu neto vrijednost imovine mirovinskih fondova, bio obuhvaćen neznatan dio te imovine, AZTN smatra kako nije vjerojatno da bi suradnja predmetnih mirovinskih društava u pogledu izbora društva za upravljanje Cro Value Fondom i definiranja Pravila istog Fonda te potencijalno ulaganje imovine obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravljaju u navedeni Fond kao alternativni investicijski fond, imali ograničavajuće učinke za tržišno natjecanje”, zaključili su u AZTN-u.

sp

foto: Josue Isai Ramos Figueroa / Unsplash 

(objavljeno: 11.3.2022.)